7. „Печелиш или умираш“

Разследването на Едард Старк стига до драматичния си пик и той конфронтира кралица Церсей със своите открития. Тивин Ланистър подготвя своята войска за битка и възлага на Джайм важна задача. Действията на сър Джора вдъхновяват Хал Дрого да врече важна клетва. Джон Сняг накрая взима своето място сред Нощния Страж.

{START_COUNTER}